top of page

Konferans Websitesi Yazılım Tasarımcısı

 • Konferansa bildiri göndermek isteyenlerin bildiri özetlerini ve tam metinlerini site üzerinden göndermeleri

 • Sisteme yüklenen bildirilerin editör tarafından hakemlere atanması

 • Hakemlerin veya editörlerin bildirileri inceleyerek kabul veya reddetmeleri

 • Sistem üzerinde geçekleştirilen işlem ve kararların e-posta yoluyla kullanıcılara bildirilmesi

 • Delegelerin web sitesine üye olabilmesi ve sisteme yüklenen bildirilerin durumunu (kabul, red vb.) online takip edilebilmesi

 • Süreçlerin sistem paneli aracılığıyla kolayca takip edilebilmesi, yazılımcı olmaksızın kullanımının (user friendly) sağlanması

 • Bildiri özetlerinin veya tam metinlerin site üzerinden yayınlanması

 • Delege kayıt ücretlerinin sistem üzerinden alınması

Temel gereksinimler:

 • Front-end: HTML, CSS, JS

 • Back-end: Python, Django, SqlLite

 • Tasarımcıdan websitesi hazırlandıktan sonra hata durumunda veya gerekli olduğu taktirde yazılıma ivedilikle müdahale etmesi beklenmektedir.

Başvurularınızı info@iaee2024.org.tr adresine yapabilirsiniz.

İrtibat: Haluk Sayar +90 533 275 57 97 

 
Conference
bottom of page